Kozí horky neboli „Koziperk“ - (koza/ Berg) je široké označení místní trati, pojmenované podle přilehlé části lesa, který z leteckého pohledu připomínal obrazec kozy.  

map

Lokace: Kozí horky

Dnešní Kozí horky zahrnují několik původních viničiních tratí, které se liší spádem, orientací a především půdním složením.  

Veltínské zelené

Respekt je přesné označení pokud mluvíme o vztahu Veltlínského zeleného a Rakvic. Kozí horky mají unikátní půdní vlastnosti, které dávají zdejším Veltlínům svůj osobitý charakter v podobě minerálních, kořenitých až peprných vín. Není náhoda, že tato odrůda u nás přetrvává po staletí a stále patří mezi nejpěstovanější.

picture
picture

Podloží

Naše rodina dnes obhospodařuje v této lokalitě 4,5 ha vlastních vinic. Většina poloh je orientovaných jihovýchodně, menší část pak severovýchodně v nadmořské výšce cca 165m n. m. Strukturou podloží se zdejší vinice příliš neliší. Obsahují zejména jíly a spraše. Různá je ovšem zrnitost a písčitost půdy na povrchu.

Vína z Kozích horek

Objevit další vína

picture

Srážky

Průměrné roční srážky se pohybují okolo 300 milimetrů. Většina deště padá v únoru a březnu. Réva se z nich pak musí vyživovat celé léto, kdy tolik neprší. Nejdůležitější období pro jakost hroznů je pár týdnů před sklizní. Zatímco před 10 lety byla sklizeň zahájena v polovině října, dnes hrozny dozrávají již v polovině září

Teplota a její vliv

Slabé zimy, jarní mrazy, krupobití nebo přívalové deště v období sklizně, to všechno jsou přírodní podmínky se kterými se musíme v průběhu roku vypořádat.

V posledních letech se potýkáme s velkými teplotními výkyvy. V zimě dosahují teploty mnohdy vysokých hodnot, což napomáhá k přezimování škůdců. Naopak v rozmezí března až května hrozí poškození vzešlých letorostů jarními mrazy. V létě je réva díky vysokým teplotám, které dosahují někdy až 40°C a nízkým srážkám vystavena velkému stresu.

picture

Novinky do vašeho
mailboxu?