picture

Nové výsadby v Kozích horkách

Radek Foukal | 25. 05. 2021

Aktie

V dubnu jsme se pustili do posledních obnov vinic. Jak výsadba probíhala, v čem se lišila oproti předchozím rokům a na co se můžete v budoucnu těšit jsme pro Vás shrnuli v tomto článku.

Příprava pozemků před výsadbou

Ještě než začneme s výsadbou, je potřeba pozemek dostatečně nahnojit. Jelikož všechny parcely byly chudé na živiny, rozmetli jsme na 0,8 ha celkem 80 tun kravského hnoje. Následně jsme pole zorali klasickým pluhem.

Nejsme zastánci hloubkové orby (rygolace), protože v naší lokalitě nalezneme cca 30cm pod povrchem jíly, které bychom tímto zásahem dostali na povrch.

 

Rýč, hydrovrt, GPS

Zpočátku se sadilo pouze rýčem. Nutno dodat, že se jednalo a poměrně malé parcely.

Poté jsme přešli k hydrovrtu. Hydrovrt je jehla se stupačkami, do které proudí pod tlakem voda a dle předem vytyčených bodů se provádí vpichy. Tento způsob je o něco méně náročnější, ale stále  vyžaduje velké množství lidské práce.

Kořínky sazenic se musí nejdříve zakrátit a následně pečlivě udusat, aby nevznikla vzduchová kapsa.

Výsadba sazečem se řídí zapomocí GPS. Je poměrně rychlá a velice přesná. Není zapotřebí voda a sazenice díky většímu kořenovému systému rychleji startují. U tohoto způsobu sázení je velice důležité mít dokonale připravenou půdu. Ačkoliv jsme pozemky zorali na podzim, v některých místech se zemina ne zcela rozpadla. V tomto případě jsme museli z části přitlačit ke kořínkům ornici ručně.

 

Volba odrůd a klonů

Ryzlink rýnský jsme si během našich cest po Mosele, Porýní a Wachau zcela zamilovali. Možná jste si všimli, že se nepravidelně objevuje v našem sortimentu. Je to tím, že se nachází v nešťasné poloze, kde velmi často na jaře přemrzá a nedosahuje takových parametrů, jak bysme si představovali.

Nýní již máme ideální polohu pro tuto královskou odrůdu a doufáme, že se nám z nich podaří vytvořit vína dle našich představ.

Při výběru klonů jsme dali na doporučení vinařů, kteří se na Ryzlink zaměřují. Všechny klony byly vyšlechtěny ve Výzkumném ústavu v Geiseinheimu v oblasti Rheingau.

198 GM - Tento klon je označovaný jako klasika mezi Rýňáky. Doporučení: Sarah Hulten, Porýní

238 GM - Doporučení: Vinařství Gurdau, Kurdějov

110-30 GM - Doporučení: Theresa Pichler, Wachau

U Merlotu sázíme na jistotu. Naši vinici jsme rozšířili o dalších 600 hlav klonu R3, se kterým máme dlouhodobě vynikající zkušenosti.

Novinkou v naší odrůdové skladbě je Solaris. Ačkoliv nejsme přiznivci novošlechtěnců, rozhodli jsme se pro tuto odrůdu především kvůli absenci skoré odrůdy. Díky velmi brzké vyzrálosti hoznů je ideálním kandidátem k výrobě prvních burčáků.

Interessiert Sie mehr
vom Hintergrund des Weinherstellung ?

Novinky do vašeho
mailboxu?